Wie zijn wij

Intro Team Avellana

Joy Moonen-Ruijters (Directie)

Vanuit haar gedrevenheid om voor mensen te zorgen, koos Joy ervoor om in 1999 in de gezondheidzorg te gaan werken. Haar route liep langs een verpleeghuis, ziekenhuis en een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Geleidelijk aan zag zij de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelingen op verpleegkundig vlak. Inmiddels werkt zij als sociaal psychiatrisch verpleegkundige en als wijkverpleegkundige (niveau 5).

Vanaf september 2012 koos zij ervoor om onafhankelijk te zijn van een zorgorganisatie en verder te gaan als een zelfstandige om diverse doelgroepen beter te kunnen bereiken. Steeds werd zij geconfronteerd met mensen die niet in een zorgsysteem leken te passen.

Een bijzonder aandachtsgebied ligt in de eerste lijn waar zij bijvoorbeeld huisartsen, zorgteams ondersteund in de problematiek in de wijk of zorginstellingen.  Een aandachtsgebied is het bieden van zorg aan mensen die door hun eigenheid of psychiatrische problematiek niet bij een andere “grotere” zorgaanbieder terecht willen.

De aanpak van Avellana kenmerkt zich door een klantgerichte, laagdrempelige, warme geduldige en volhoudende benadering. Bovendien heeft dit geleid tot een langdurige samenwerking met verschillende gemeenten in Limburg. En met diverse grotere zorgorganisaties als SGL, Novizorg, Meandergroep Zuid-Limburg en Zorgzusters.

De afgelopen jaren heeft zij als in de combinatie van wijkverpleegkundige en sociaal-psychiatrisch verpleegkundige vooraan gestaan bij nieuwe ontwikkelingen. Terwijl vroeger de huisarts vaker een inschatting maakte welke zorg nodig is, speelt hier tegenwoordig de wijkverpleegkundige steeds meer een centrale rol. (indicatiestelling)

Wij zijn hoog opgeleide en ervaren professionals die als geen ander weten dat het zorgsysteem voortdurend verandert. Vaak heeft dit gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening.

Kenmerkend in onze visie is dat we willen aansluiten bij de kleine en grote wensen en behoeften ten aanzien van zorg. Door klein, flexibel en onafhankelijk te blijven kunnen wij tijd investeren in zorg en het maken van afspraken.

We proberen op een laagdrempelige manier aan te sluiten op uw vragen en omdat geen mens het zelfde is streven we naar maatwerk. Daar passen ook verschillende soorten hulpverleners bij, naast een vast team beschikken we ook over mensen met verschillende achtergronden waarin we vertrouwen hebben.

we stellen ons graag aan u voor

Joy

Joy is de initiatiefnemer van Avellana en zet zich als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en wijkverpleegkundige in voor de kwetsbare mens in onze samenleving. Ze kenmerkt zich door veel geduld, een luisterend oor,  is een doorzetter en empathisch.

Esme

Esme heeft ervaring opgedaan bij de GGZ. Bij Avellana verricht ze intakes en individuele begeleiding als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, consultatie en coaching. Esme is rustig van aard, geduldig, betrouwbaar en oprecht geïnteresseerd in de persoon achter de problemen.

Karin

Karin is verpleegkundige en heeft meer dan 30 jaar ervaring in ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties. Ze is sinds december 2018 werkzaam als verpleegkundige bij Avellana. Ze is creatief, heeft veel empathie en is vlug enthousiast.

Daniela

Daniela maakt sinds september 2019 deel uit van het Avellana Team in de functie van begeleider. Ze is professioneel, heeft veel aandacht,  is betrokken en heeft een gezonde dosis humor.

Tom

Tom is GZ-psycholoog en houdt van een persoonlijke en systemische aanpak. Tevens ondersteunt hij het team van Avellana bij de intervisie trainingen.

Denise

Denise is ergotherapeut en is op haar best als ze kan samenwerken met cliënten. Ze kan goed luisteren en is voortdurend op zoek naar oplossingen die voor de cliënt werken. Haar belangrijkste doel is het mogelijk te maken dagdagelijkse activiteiten weer op te kunnen pakken en daardoor invulling aan het leven te geven.