Klachten

Klachtenregeling Avellana Zorg

Hoewel er alles aan gedaan wordt om binnen Avellana Zorg aandacht te hebben voor een goede afhandeling van signalen van ontevredenheid, kan het voorkomen dat de betrokkene zich onvoldoende gehoord of geholpen voelt.  Hiertoe staat de formele klachtenprocedure ter beschikking zoals hier beschreven:

Avellana Zorg is aangesloten bij een onafhankelijk klachtencommissie en geschilleninstantie; “Erisietsmisgegaan.nl”.

Onze medewerkers zullen er alles aan doen om uw onvrede zo goed mogelijke met u te bespreken en op te lossen. Toch kan het gebeuren dat het gesprek voor u niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd of dat u – om wat voor reden dan ook – liever met iemand anders wilt praten. U kunt dan contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Avellana Zorg. 

De klachtenfunctionaris 

De klachtenfunctionaris is er voor klanten en familieleden van Avellana Zorg.                             De klachtenfunctionaris probeert samen met u een oplossing te vinden. Leidt dit niet tot een gewenste oplossing voor het probleem, dan kun u een officiële klacht indienen en start het formele traject. Hoe dit in zijn werk gaat, lees u in onze klachtenprocedure.

Heeft u nog vragen of wilt u een klacht met ons bespreken, neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van Avellana Zorg.                                                                                                           Mevrouw J. Ruijters, telefoonnummer: 06 45 66 17 96