Werkwijze

Hulpvraag/ inventarisatie

Samen wordt er bekeken welke hulpvraag u heeft en hoe we de zorg zo goed mogelijk kunnen organiseren en afstemmen. Dit vindt plaats middels een kennismaking met elkaar. Als daarna besloten wordt dat we vanuit Avellana u verder kunnen helpen, volgt er een intakegesprek met verschillende vragen om uw hulpvraag en situatie duidelijk in beeld te krijgen. Wanneer de hulpverlening bij u is gestart en er zijn onderlinge afspraken gemaakt over de uitvoering van zorg of begeleiding volgt er doorgaans binnen zes weken een zorgplan of begeleidingsplan.

Zorgplan/ Begeleidingsplan

Het zorgplan of begeleidingsplan wordt opgesteld naar aanleiding van eerdere uitgewisselde gegevens uit het intakegesprek. Dit plan wordt minimaal één tot twee keer per jaar met u geëvalueerd. We staan dan stil bij de gestelde doelen, afspraken en het behaald resultaat. Het is tussentijds mogelijk deze afspraken en doelen bij te stellen naar de huidige situatie, omstandigheden of hulpvraag.

Maatwerk

Ieder individu is anders, met verschillende achtergronden, kennis en ervaringen. Vanuit Avellana proberen we maatwerk te leveren door niet alleen te kijken naar een diagnose, ziektebeeld of beperking van iemand, maar juist naar wat iemand voortbeweegt, sterker maakt, karakter eigenschappen en omgevingsfactoren. Vanuit Avellana motiveren, helpen of ondersteunen we mensen zo dat ze weer hun eigen kracht terug ontdekken, de eigen autonomie wordt bevorderd en daardoor de kwaliteit van leven weer toeneemt.

We kunnen goede “zorg op maat” bieden, omdat we bestaan uit een kleine zorgorganisatie met vaste professionele hulpverleners. Daardoor kunnen we garanderen dat we continuïteit van zorg leveren en flexibel kunnen omspringen met wensen en behoeften van een klant.

Daarbij werken we optimaal samen met uw andere zorgprofessionals, familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers. Wanneer u wenst, houden we alle betrokkenen op de hoogte van uw situatie en kunnen dit eventueel ook voor u coördineren. We vinden het belangrijk dat u zelf de regie over uw dagelijks leven blijft behouden.