Avellana en Logo

Avellana en logo

Bij de keuze voor de naam werden we geïnspireerd door een hazelaar. Om een sociaal probleem te bespreken werd er traditioneel vaak gekozen voor een plek waar deze groeide. Samenspraak om vervolgens met verschillende partijen tot een nieuw perspectief te komen.

De gedachte is dat deze plant pas na meerdere jaren zaaien zijn vruchten zal oogsten. Zo is het ook vaak in de hulpverlening om tot een duurzaam herstel te komen. Het eerste contact kan gepaard gaan met afweer, angsten en onzekerheden. Ook hebben mensen toch vaak al een heel verleden achter zich. Anderzijds zien wij duurzame groei ook als een inspiratiebron voor onze hulpverleners, ontwikkeling van vaardigheden en kennis is een langdurig proces.

De kern van het logo is een boom. De boom staat voor de verschillende fasen van het leven en de emotie. In de richting van de klok heeft de boom bloesem, die overgaat in begroeiing met enkele kleine blaadjes en daarna overgaat in volle bloei, waarna het proces zich weer herhaalt. De wortels van de boom, daar waar de kracht vandaan komt, hebben een lichte overlap met de bedrijfsnaam “Avellana”. Dit symboliseert, dat waar de client (tijdelijk) kracht tekort komt, deze kan rekenen op de hulp, ondersteuning, energie en kracht van “Avellana”. In het hart van de boom bevindt zich een waterdruppel, die symbool staat voor leven, kracht en vitaliteit, en tevens symbool staat voor een dieptepunt die iedereen in het leven in meer of mindere mate tegenkomt.