Verpleging en Verzorging

Verpleging en Verzorging

Heeft u tijdelijke of voor een langere tijd verpleging en verzorging nodig? Wij ondersteunen u graag hierbij, om in uw vertrouwde omgeving weer te herstellen of om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Wij regelen alle zorg die daarvoor nodig is.

zorg op maat

Samen wordt er bekeken welke hulpvraag u heeft en hoe we de zorg zo goed mogelijk kunnen organiseren en afstemmen. Dit vindt plaats middels een kennismakingsgesprek en daarna een intake. We kunnen goede “zorg op maat” bieden, omdat we bestaan uit een (kleine) groep professionele zelfstandige hulpverleners (ZZP-ers). Daardoor kunnen we garanderen dat we continuïteit van zorg leveren en flexibel kunnen omspringen met wensen en behoeften van een klant.

Daarbij werken we optimaal samen met uw andere zorgprofessionals, familieleden, Daarbij werken we optimaal samen met uw andere zorgprofessionals, familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers. Wanneer u wenst, houden we alle betrokkenen op de hoogte van uw situatie en kunnen dit eventueel ook voor u coördineren. We vinden het belangrijk dat u zelf de regie over uw dagelijks leven blijft behouden.

We zijn er voor u met de beste zorg, en de aandacht voor de dingen die u fijn vindt in het leven.

Hoe komt u in aanmerking?

Heeft u verpleging of verzorging nodig? Dan kan onze wijkverpleegkundige met u inventariseren welke zorg en hoeveel uur zorg u nodig heeft. Dit kan op basis van Zorg in Natura zijn (ZIN) of misschien beschikt u al over een Persoonsgebonden Budget (PGB). De wijkverpleegkundige zal in het gesprek met u de mogelijkheden doornemen en tevens rekening houden met uw situatie. De zorgverzekeraar vergoedt in de meeste gevallen deze zorg.