Wat bieden wij

Avellana biedt professionele hulpverlening aan in de tak van Zorg en Welzijn. Wij bieden hulp aan, aan volwassenen en oudere mensen die door omstandigheden geestelijk of lichamelijk vast (dreigen te) lopen in het dagelijks leven.

Wat kan Avellana voor u betekenen?

Begeleiding Individueel 

Begeleiding kan voor verschillende doeleinde ingezet worden in uw vertrouwde thuissituatie. Praktijk Avellana kan u o.a ondersteunen bij de volgende voorbeelden;

 • Belemmeren in het onderhouden of stimuleren van (nieuwe) sociale contacten .
 • Bij fundamentele (levens) vragen
 • Als u zich langere tijd neerslachtig of depressief voelt
 • Wanneer gebeurtenissen uit het verleden het heden blijven beïnvloeden
 • Bij aanhoudend verdriet, rouw, eenzaamheid, onrust, angst en terugkerende stress
 • Problemen in relationele sfeer
 • Het plannen en ondernemen van dagelijkse activiteiten
 • Hulp bij het regelen van uw financiën of administratie
 • Bij het voortbewegen in en buiten uw huis
 • Problemen in denken, concentreren en waarnemen
 • Problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon

Waarom Avellana ?

Wij zijn hoog opgeleide en ervaren professionals die als geen ander weten dat het zorgsysteem voortdurend verandert. Vaak heeft dit gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening.

Terwijl mensen, gewoon mensen zijn met kleine en grote behoeften en wensen ten aanzien van zorg. Door klein, flexibel en onafhankelijk te zijn kunnen wij tijd investeren in zorg en het maken van afspraken.

We proberen op een laagdrempelige manier aan te sluiten op uw vragen en omdat geen mens hetzelfde is streven we naar maatwerk. Daar passen ook verschillende soorten hulpverleners bij. Natuurlijk hebben we een vast team van mensen met verschillende achtergronden waar we vertrouwen in hebben. Dat neemt niet weg dat we graag creatief willen denken om de hulpvraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Door samen met verschillende mensen uit ons netwerk te kijken naar problemen, maar ook proberen om onszelf tijdig te spiegelen en zetten we waar nodig een stap meer. We lopen met u mee totdat u uw weg weer gevonden hebt. Mocht het nodig zijn dan lopen wij langer met u mee.

We voorzien daarbij in een goede bereikbaarheid en we worden optimaal gefaciliteerd met een hoogwaardig ICT pakket en menselijke voorwaarden. Daarbij komen we naar u toe waar u ook woont.te